berlín braniborská brána

Berlín – virtuální procházka 1.část

Naší další zastávkou v rámci cyklu virtuálních procházek pro vybraných městech světa bude německé hlavní město Berlín. Asi každý z nás tohle město zná v souvislosti s 2. světovou válkou jako hlavní město Německé říše, která se snažila prokázat nadřazenost jedné rasy nad ostatními.

Naštěstí vše dobře dopadlo a nyní je to, jak se říká, již pouze historie.  Pro někoho možná zajímavá, nicméně ji necháme v klidu a naši procházku budeme věnovat i jiným památkám, které s tímto tématem nesouvisí. Na závěr procházky potěšíme milovníky historických aut, díky jednomu unikátnímu místu, které můžete v Berlíně najít.

Historie a současnost města – Berlín

První historickou zmínku o Berlíně můžeme najít z roku 1244 jako o osadě na pravém břehu Sprévy. Následně v roce 1451 se Berlín stává městem braniborských markrabích a kurfiřtů a následně v roce 1701 hlavním městem Pruského království pod vládou Friedricha I. Pruského.  Roku 1871 se Berlín stává hlavním městem Německé říše.

Berlín byl v období středověku tolerantním městem, kde bylo možné najít útočiště před pronásledováním. Mohli jste zde najít jak hugenoty z Francie tak české protestanty. Na začátku 20. století je Berlín evropskou metropolí s bohatým politickým, vědeckým a kulturním životem.

Tento trend bohužel skončil roku 1932, kdy ve volbách do říšského sněmu získává Hitlerova NSDAP  26%. Následující rok je Hitler jmenován říšským kancléřem. Začíná si upevňovat pozice a za úplný konec můžeme považovat 9.listopadu 1938 – tzv. křišťálovou nocí, kdy došlo k pronásledování židovského obyvatelstva a pálení synagog.

berlinska zed

Následuje období 2. světové války, po jejímž ukončení bylo město z větší části zničeno a Berlín byl rozdělen vítěznými mocnostmi do 4 okupačních sektorů.  Nastává období tzv. studené války, kdy se Berlín stává středem konfliktů, což vrcholí tzv. Berlínskou blokádou – zásobování města bylo nutné řešit kompletně letecky.

Rozdělení Berlína byla dokončeno stavbou Berlínské zdi  13. srpna 1961. Kdy se Berlín rozdělil na východní a západní část.  Pádem Berlínské zdi v roce 1989 začíná novodobá historie města Berlín, které se stává hlavním městem Spolkové republiky Německo.

Současnost Berlína

Berlín najdte na severovýchodě Německa, cca 70 km na západ od hranic s Polskem. Městem protéká řeka Spréva. Nejvyšší bod města tvoří Teufelsberg – 115 m n.mořem – jde o umělý násyp ze zbytků stavebního materiálu ze zničených domů za 2.světové války. 

Berlín patří k největším evropským městům. Rozkládá se na ploše 891 km2 a podle údajů z roku 2005 zde žije cca 3,3 milionu obyvatel.

Berlín je kosmopolitním městem najdete zde tedy různé národnosti – Němci, Turci, Srbové, Arabové nebo Poláci.  V čele města stojí Primátor. Město je rozděleno do 12 obvodů.

berlín letecký snímek

Berlín se v současné době stále vyrovnává s propojením východní /zaostalejší části/ a západní části, takže se vyznačuje celkem vysokou nezaměstnaností.  Má 3 letiště, rozvinutou hromadnou dopravu a dobrou dopravní dostupnost.

 Najdete zde spoustu kulturních a vědeckých zařízení, zároveň je známý také svými rozsáhlými zelenými plochami, které tvoří 17,9% z rozlohy města.  Oficiální web města Berlín najdete na stránce: http://www.berlin.de/.

Zajímavosti Berlína

Naši virtuální procházku Berlínem začneme u Braniborské brány. Následně půjdeme k paláci Charlottenburg, poté bude následovat Berlínská Katedrála, trochu pobavit se půjdeme do Aquadomu a aby té kultury nebylo málo podíváme se do moderní budovy – House of World Cultures.

Závěr procházky věnujeme příznivcům historických automobilů a podíváme se na unikátní místo Classic Remise, které můžeme v Berlíně najít. Na své by si tak měli přijít všichni zájemci, kteří sem přijedou na dovolenou nebo pouze na krátký výlet.

Braniborská brána – Brandenburger

Braniborskou bránu najdete na Pariser Platz v Berlíně, na konci noblesního boulevardu Unter den Linden. I toto náměstí bylo po sjednocení Německa kompletně zrenovováno a dnes se na něm nachází kromě několika velvyslanectví i Akademie umění. Patří k nejznámějším památkám Berlína a jeho symbolem. Brána vznikla v roce 1791 a původně sloužila jako brána pro vstup do města, kde se vybíralo mýtné.

Bránu navrhl slezský architekt Carl Gothard Langhans, který byl inspirován antickou Akropolí s jejími dórskými sloupy. Socha řecké bohyně vítězství Viktorie byla přidána až o 3 roky později.

Byla vytvořena sochařem – Johannem Gottfriedem a symbolizuje mír a pokoj v hlavním městě Pruska.  Brána je vysoká 26 metrů a široká 66 metrů původně byla začleněna do opevnění.

braniborská brána

Po dobití Berlína v roce 1806 císařem Napoleonem, byla socha na bráně odmontována a poslána do Paříže. Zde zůstala až do roku 1814, kdy byla navrácena zpět. Po skončení napoleonských válek byla socha dekorována železným křížem, věncem a pruskou orlicí.

 V průběhu studené války nebyla brána přístupná neboť ležela v hraničním pásmu tvořeném Berlínskou zdí. Po roce 1989 byla brána včetně náměstí kompletně zrenovována.

Další informace získáte na stránce: http://www.visitberlin.de/

Virtuálně se k Braniborské bráně můžete podívat zde: Braniborská brána Street View

Palác Charlottenburg

Palác najdete v Berlína na ulici: Spandauer Damm 20-24.  Palác byl postaven roku 1699 podle návrhu architekta Simona Gondeaut na zakázku pruského krále Fridricha I. Pruského pro jeho manželku Charlotte Sofii.

Palác Charlottenburg byl vystavěn v barokním stylu jako letní palác. V 17. století byl palác samostatné město a centrem intelektuálů. V současnosti jde o největší palác v Berlíně se sbírkami francouzských obrazů z 18. století a čínského a japonského porcelánu.

Na konci 17. století byly k paláci přistavěny další budovy, neboť již jeho velikost nestačila např. pro oficiální návštěvy a další události. Můžeme sem zařadit – Nové křídlo, které bylo ve stylu německého rokoka a sídlil zde král Friedrich Veliký.

Kompletní dostavba paláce do dnešní podoby trvala další století.  Palác obsahuje také divadlo, kde nyní nachází Muzeum prehistorie, které obsahuje různé umělecké kousky a artefakty. Sbírka vznikla díky královské rodině Hohenzollernů, které tuto kolekci shromažďovala.

palác charlottenburg

V dalším tedy 18. století byla přidána zahrada v anglickém stylu dle návrhu Petera Josepha Lenné s jezerem a belvederem na konci. V belvederu, který byl vystavěn v roce 1788 můžete dnes najít výstavu porcelánu.

V parku také najdete budovu Mauzolea, která byla vystavěna v roce 1812 pro manželku krále Fridricha Viléma II. – Luisu. V mauzoleu byly následně uloženi také někteří další členové královské rodiny.

Informace k otevírací době a vstupnému najdete zde: http://www.spsg.de/

Virtuálně se můžete na palác podívat na jednom z mnoha bodů: Palác Charlottenburg

Pokračování naší virtuální poutě najdete v 2. části tohoto článku – Zajímavosti Berlína

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.