brusel

Brusel: jak šel čas

Brusel je hlavní město Belgie, nicméně je většina bude znát jako hlavní sídlo institucí Evropské Unie, proto se můžete setkat také s označením „hlavní město Evropy“. Kromě současného významu města má však také rozsáhlou historii a případným turistům může nabídnout zajímavé památky a další místa pro vyplnění dovolené.

Brusel – Historie a současnost

Původní název města – Broekzele znamená vesnice bažin a označuje komunitu, která se usídlila v bažinaté oblasti u řeky Senne v 6. století. První písemná zmínka o městě Brusel pochází z roku 966, kdy se v dekretu císaře Ottona Velkého píše o Bruocselli. V roce 979 zde byla postavena pevnost a později také městské hradby.

Díky své dobré poloze mezi Kolínem nad Rýnem a Bruggami a Gentem město začalo prosperovat a bažiny byly vysušeny. Koncem 12. století byl Brusel hlavním centrem Brabantského vévodství.  Po dobu vlády vévodů se vedly spory o vládu mezi radními a řemeslnickými cechy. Díky prosperitě města byly zřízeny také další hradby v délce 8 km, které dnes slouží jako široké bulváry.

Brusel

Brusel

Dalšími vládci byly vévodové z Burgundska, kteří se nejdříve o Brusel moc nestarali. Nicméně po nástupu Marie Burgunské k moci se vše změnilo, zvolila si Brusel za své sídlo. Následně se vdala za Maxmiliána Habsburského a tím se celé území dnešního Nizozemska stalo součástí Habsburské říše.

V 16. století se rozšířilo protestantské náboženství, které se vyznačovalo odporem vůči autoritám. Vláda nad územím Nizozemska se však dostala do rukou španělské větve Habsburků. Jelikož Španělsko a jeho představitel král Filip II. bylo přísně katolicky zaměřené. Začalo dlouhé období sporů a válek, jejichž důsledkem bylo rozdělení Nizozemí na serverní Spojené provincie pod vedením Viléma Oranžského a jižního španělského Nizozemí. V této době také spousta talentovaných řemeslníků a umělců utekla do protestantského Holandska.

Roku 1695 bylo město Brusel skoro zničeno francouzským vojskem Ludvíka XIV., které je bombardovalo. Důvodem útoku francouzského krále na Brusel byl boj o moc nad Bruselem a tím také nad protestantskou částí území, které mu patřilo.

Roku 1746 přechází vláda nad Bruselem do ručkou rakouské části Habsburků. V této době vládnoucí guvernér zahajuje program veřejných prací na obnovu a zlepšení města. Neoklasické bulváry, které vznikly v této době jsou stále dominantou Horního města.

Na konci 18. století se území dnešní Belgie a Nizozemí zmocnil Napoleon.  Po jeho porážce bylo rozhodnuto o spojení obou částí Nizozemí a vzniklo – Nizozemské království. Toto spojení však nevydrželo a po revoluci v roce 1830 vznikl nový stát Belgie. Králem se stal Leopold I. 

Roku 1866 se do Bruselu dostala cholera, která značně zdecimovala stavy obyvatelstva. Nicméně již v roce 1870 mělo město 4 nádraží z nichž se distribuovalo zboží po celé Evropě. Roku 1880 se zde konala mezinárodní výstava na počest 50. výročí belgické nezávislosti.  Roku 1909 nastupuje na trůn Albert I. Za obou světových válek bylo území Belgie obsazeno Němci i přes jejich neutralitu.

V roce 1958 se v Bruselu konala mezinárodní výstava Expo 58, která běžela po celých 6 měsíců. Následující rok bylo město nominováno pro vedení Evropského společenství. V roce 1967 zde vzniká sídlo NATO.

Současnost Bruselu

Brusel patří k jedné z 19 obcí Bruselského regionu. Jeho rozloha je 32,61 km2 a dle informací z roku 2006 zde žije cca 160 tisíc obyvatel. Označení Brusel se však používá také pro označení celého Bruselského regionu, který má plochu 161 km2 a žije v něm cca 1,9 milionu lidí. Úředními jazyky jsou zde francouzština a nizozemština.

Velká část obyvatelstva je tvořena přistěhovalci – z Maroka, Turecka, Balkánu, Polska, Afriky a dalších lokalit. Vzhledem k tomu, že je město dvojjazyčné musí být veškeré dopravní značení a názvy ulic uvedeny ve dvou jazycích.

V Bruselu mají nyní sídlo Evropská komise a také Rada Evropské unie. Také zde zasedají výbory Evropského parlamentu, Hospodářský a sociální výbor.

Atomium Brusel

Atomium Brusel

Město Brusel je známé také svou kuchyní, můžete ochutnat např. vafle, nebo si nakoupit belgické pralinky a čokoládu. Pro sportovní fanoušky je zajímavý fotbalový klub Anderlecht Brusel a stadion krále Badouina pro 50 tisíc návštěvníků.

Z památek, kterou jsou zapsány na seznamu UNESCO můžeme uvést např. náměstí Grad-Place nebo domy od secesního architekta Victora Horty.

Zaujal vás Brusel? V tom případě si nenechte ujít další článek věnující se zajímavostem Bruselu!

Vyhledat poznávací zájezdy do Belgie a Bruselu:

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.