Athény

Athény – virtuální procházka – 1. část

Naši další virtuální procházku po Athénách začneme krátkou informací o městě samotném a jeho historii. Následně se projdeme po některých vybraných zajímavostech, které byste měli zařadit do svého itineráře, pokud sem vyrazíte na dovolenou.

Začneme v Akropolis budeme pokračovat do chrámu nejvyššího boha Dia. Poté se trochu pobavíme v Dionýsově divadle a budeme pokračovat do Byzantského a křesťanského muzea. Naši procházku zakončíme v Národní galerii a po tomto kulturním maratonu se večer mrkneme na nějaký ten zajímavý noční podnik v Athénách.

Athény – historie a současnost

Historie Athén jako jednoho z nejvýznamnějších středisek kultury již od starověku je dlouhá a bohatá. Athény byly vystavěny asi kolem třetího tisíciletí před naším letopočtem. První zmínky o Athénách jsou přibližně z osmého století před naším letopočtem. 

Kolem roku 1400 př. n. letopočtem byl v Akropoli vystavěn královský hrad. Dalším mezníkem v dějinách byl rok 594/593 př.n.letopočtem, kdy na základě Solónovy ústavy bylo všem občanům umožněno podílet se na soudní moci.

Obyvatelé byli rozděleni do 4 tříd dle majetku a podle třídy následně plynuli možnosti jakými se mohli podílet na řízení města. Zlatého období – demokracie dosáhly Athény v období vlády Perikla. Ve městě působil např. filozof Sokratés a čelní představitelé antické tragédie – Sofoklés nebo Eurípides.

V roce 395 se Athény spolu s Řeckem stávají částí Byzantská říše. Starověké dějiny Athén tedy končí někdy v VI. století po Kristu. Pohanské náboženství je definitivně zapomenuto.

hadriánům obloukV době středověku došlo k velkému hospodářskému rozkvětu Athén, kulturní funkci přebrala Konstantinopol. V 6. století byly Athény dobyty Slovany, kteří však pokračovali dále na poloostrov Peloponés.

Následně kvůli slovanským výpadům žila většina obyvatel v 9. století spíše na venkově, význam Athén upadl.

Nově se Athény začaly rozvíjet ve 12. století, kdy se vracelo řecké obyvatelstvo zpět do města. Začalo se rozvíjet byzantské umění. V 15. století byly Athény, které byly opět menším městem, dobyty mohamedány z Turecka.

Dobyvatelé si v Pantheonu zřídili mešitu a zničili chrám bohyně Athény Nike. Akropoli předělali na pevnost jako obranu proti Benátčanům. Když následně Benátčané ostřelovali Akropoli, trefili skladiště munice v chránu, který následně vybuchl a následky zůstaly do dneška.

V roce 1830 Řecko vyhlásilo svou nezávislost, což Athénám pomohlo do dalšího období slávy. Turci odtáhli.

Současnost Athén

Athény jsou hlavním městem Řecka, město je tvořeno z 38 osad, kde je dohromady 3,5 milionů obyvatel. Z nichž pouze 40 % jsou řecké národnosti, zbytek jsou přistěhovalci z celé Evropy.

V Athénách najdete spoustu antických památek což je také jeden z hlavních příjmů města – cestovní ruch. V současnosti je zde 140 divadel, což patří k nejvyšším číslům mezi světovými městy. Podle Světové zdravotnické organizace však jsou nejhlučnějším městem světa a zelená plocha na obyvatele v rámci Evropy tvoří pouze 2 metry čtvereční.

Rozkládají se na poloostrově Attika poblíž Sarónského zálivu. S okolními městy, jako je například přístav Pireus, vytvářejí aglomeraci .

Athény - letecký snímekAthény hostily již dvakrát letní Olympijské hry. Poprvé v roce 1896, podruhé v roce 2004.

Díky tomu byl také vystaven nový Olympijský stadion a hry v roce 2004 měli také vliv např. na nová pracovní místa. Vzniklo zde 65 000 stálých pracovních míst, vznikla linka athénského metra spolu s 24 km tramvajových tratí.

Více informací o Athénách získáte na wikipedie a na stránce webové kamery se můžete podívat jak to tam nyní vypadá:)

Zajímavá místa města Athén

Článků na téma zajímostí v Athénách je na webu spousta, proto se nebudeme držet tradičních míst, které jsou běžnou náplní organizovaných zájezdů. Nicméně i tak se nelze vyhnout některým stálicím jako je např. Athénská Akropole, kde začneme.

Poté nás čeká chrám boha Dia, Dionýsovo divadlo, Byzantsko – křesťanské muzeum a nakonec Národní galerie. Jako třešničku na dortu se večer podíváme po nějakém nočním podniku, abychom vše příjemně završili. Takže jdeme na to. 🙂

Akropolis

Akropole je symbolem Athén, která, jak již bylo dříve zmíněno, byla ve středověku také pevností.  Nicméně její hlavní funkcí bylo vytvoření náboženského centra obce. Jako centrum byla již předchůdci Řeků opevněna.

Již v polovině 2. tis. př. n.l. zde stával na skalním návrší – mykénský hrad , kolem nějž vznikla mohutná hradba v délce 750 metrů, někde až 10 metrů vysoká. Následně v polovině 6. stol. př.n.l. zde byl zbudován chrám Athény Polias spolu s tzv. Starým chrámem. 

Po vítězné bitvě u Marathonu byla plošina vyrovnána 8 tisíci dvoutunových bloků z vápence. Na této plošině byl poté vystavěn tzv. Starší Parthenon. Po dobití města Peršany v roce 480 př.n.l., byly chrámy zničeny.

AkropolisHlavní stavby Akropole jako je Parthenon, Propyleje a další – vznikly v době vlády Perikla. Do roku 432 př.n.l. byla vybudována také západní brána se sloupovím (Propyleje), poté chrámek Athény Niké a řada dalších.

V době vlády Říma byla vystavěna řada dalších staveb, spíše na úpatí Akropole. V době byzantské říše přestavěli Parthenon na basiliku, kterou zasvětili Panně Marii a Akropole samotná sloužila jako pevnost.

Po dobytí Turky v roce 1456 byl Parthenon zase upraven, tentokrát na mešitu s minaretem. Velké škody byly v Akropoli způsobeny v 17. století, kdy vybuchlo již zmíněné skladiště v Parthenonu. Kompletně to poté završil britský vyslanec lod Elgin, který nechal po roce 1801 většinu reliéfů, které se zachovaly, odvézt do Londýna.

Po vzniku samostatného Řecka byla Akropolis vyhlášena za rezervaci a všechny stavby ze středověku a novověku byly odstraněny. Při těchto úpravách bylo však způsobeno hodně chyb, které se teprve od roku 1980 snaží napravit důkladnou rekonstrukcí. 

Kompletní rekonstrukce bude u některých památek, jako je např. Parthenon, pokračovat ještě spoustu let. V roce 2009 bylo u Akropole otevřeno nové archelogické muzeum, kde se můžete podívat na nálezy z Akropole a okolí.

Co to je vlastně Akropole?

V podstatě se jedná o vápencovou skálu s četnými jeskyněmi v centru města Athén, která má plochu cca 3 ha. Původní skála byla obehnána zdí z tesaných kvádrů a vrcholek je skoro vyrovnán. Hlavní vstup vede od západu po schodech do Propylejí, členitá vstupní budova se sloupy a branami.

Na jižní straně plošiny najdete chrám bohyně Athény – Parthenon. V jihozápadním rohu jsou vidět zbytky chrámu Athény Niké, svatyně Artemis Braurionia a Chalkotéky. U severní hrany plošiny je druhý největší chrám – Erechtheion a zbytky dalších památek.

Na jižním úpatí Akropole můžete najít dobře zachovaný Odeon Heroda Attika, Eumeneovo sloupořadí, divadlo dionýsia Eleuthera a Periklův Odeon.

Na severozápadním úpatí je stará agora, jíž se po cestě kolem Areopagu vystupovalo na Akropoli.

Praktické informace o Akropoli

Otevírací dobu a ceny najdete na stránce: www.athensinfoguide.com . Další zajímavosti z Akropole můžete najít také v tomto článku http://www.athens.cz   nebo přímo ze zdroje stránka: http://www.acropolisofathens.gr .

Rozhlédnout po Akropoli se můžete pomocí StreetView např.  zde  nebo z dalšího zastavení. Bohužel autem se tam vjet nedá. 🙂

Chrám boha Dia (Olympeion) – Temple of Olympian Zeus

Naší druhou zastávkou bude chrám boha Dia, ze kterého sice do dnešní doby moc nezůstalo, ale i tak, pokud si přimyslíme chybějící sloupy, šlo o monumentální stavbu.

Práce na chrámu začaly již v 6. století př. n.l. stávajícím vládcem Peisistratosem.  Nicméně práce byly zastaveny buď z nedostatku peněz nebo díky svržení syna Hippiase v roce 510 př.n.l. Chrám byl nakonec dokončen až císařem Hadriánem v roce 131 př. n. letopočtem. 

Původně tato stavba obsahovala 104 korintských sloupů z nichž pouze 15 zůstalo stát. Císař Hadrián do chrámu také nechal umístit obří zlatou a slonovinovou sochu boha Dia spolu se svou vlastní sochou vedle něj.  Z těchto soch, jak se dalo čekat, nic nezůstalo. Není známo, kdy byl chrám zničen. Mohlo k tomu dojít při nějakém zemětřesení, nebo v průběhu středověku.

Chrám boha diaDalší možností, tak jak tomu bylo také u jiných starých staveb, byly kvádry z chrámu odváženy jako stavební materiál pro nové stavby. V současné době v tomto trendu bohužel pokračují také turisté, kteří si chtějí odvézt nějaký ten suvenýr.

 Chrám se nachází cca 1640 stop jiho-východně od Akropole a cca 700 metrů od centra Athén.

Otevírací dobu a vstupné najdete na stránce: http://www.athens24.com .

Další informace k chrámu na stránkách wikipedie.

Virtuálně se můžete porozhlédnout z tohoto místa.

***

Pokračování naší procházky najdete v dalším článku o Athénách.Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.