Dubrovník

Dubrovník – základní informace

Naší další zastávkou po zajímavých městech Evropy bude Chorvatské město – Dubrovník, které se nachází na jihu Dalmácie. Město Dubrovník je v podstatě středověké město, které bylo přestavěno po zemětřeseních do barokního stylu. Nicméně historické jádro města obehnané hradbami tak stále nabízí možnost nahlédnout do minulosti.

Nový Dubrovník se nachází až za hradbami, takže nezasahuje do historického rázu města. Ideálním obdobím pro návštěvu je konec jara a následující letní sezóna, kdy se zdejší společenský život přemísťuje do uliček města. Naši krátkou exkurzi městem Dubrovník začneme jako obvykle krátkou historií a současností města.

Dubrovník – historie a současnost

Dle dostupných informací byl Dubrovník založen v 7 stol. n.l. řecko-římskými uprchlíky z Epidauru, kteří utíkali před Slovany. Uprchlíci se usadili na skalnatém ostrůvku Lause, který byl od pevniny oddělen úzkým průlivem.  Vzniklá osada  se nazývala Rausium, později se název změnil na Ragusa

Historický Dubrovník - Ragusa

Historický Dubrovník – Ragusa

Slované se usídlili na zalesněném místě naproti ostrůvku, který pojmenovali jménem Dubrava – z něj vznikl dnešní název Dubrovník. Po čase se obyvatelé obou osad spojili a zasypali úzký průliv.

Ze začátku měli vliv na chod města vliv všichni obyvatelé. Časem se však vyčlenila vládnoucí aristokratická třída. Dubrovník se stal patricijskou republikou pod vedením Velké rady, která měla zákonodárnou moc. Velký důraz byl kladen na nezávislost, kterou si Dubrovník dokázal udržet i když v některých obdobích v hodně ořezané podobě.

 Po roce 1358 se stal Dubrovník vazalem maďarsko-chorvatského království, ale v podstatě stále fungoval jako nezávislý městský stát.

Význam Dubrovníku se stále zvětšoval, díky svobodě obchodování a jeho rozsáhlým obchodním vazbám na další klíčová města jak na pobřeží tak ve vnitrozemí, se zde obchodovalo ve velkém. V období rozmachu Osmanské říše se Dubrovníku podařilo vyjednat privilegium pro oblastní obchodování za coť Turkům odváděli roční platbu 1000 dukátů.

O zlatém věku města Dubrovník hovoříme v 15. a 16. století, kdy zde pracovali nejvýznamnější umělci své doby. Vznikaly také nové stavby – např. městské hradby, palác Sponza. Od 14. století měli obyvatelé města také právo na bezplatnou zdravotní péči, což byl v té době unikát. Dbalo se na hygienu, aby se se zabránilo epidemií, mělo na svou dobu moderní kanalizaci a fungoval zde odvoz odpadu.

V 16. století přešlo město pod vazalskou správu Osmanské říše, kde se mu opět podařilo díky dohodám a poplatkům udržet svou nezávislost.

Úpadek města byl způsoben roku 1667 díky silnému zemětřesení, při němž byla pobořena velká část budov a došlo ke ztrátám na životech. Obnova města začala ž v roce 1683, kdy vznikla nová zástavba s elegantními barokními domy a paláci, která je k vidění ve městě dodnes.

Rakousko – turecký konflikt z let 1683 – 1718 vážně poškodil dubrovnické obchodní vazby s balkánským vnitrozemím. Městský stát Dubrovník formálně zanikl v roce 1808 po Napoleonově tažení a vzniku Ilyrských provincií. V roce 1815 na základě Vídeňského kongresu, Dubrovník přešel pod správu Rakouska, které jej začlenilo do provincie Dalmácie. Od té doby význam Dubrovníku prakticky upadal.

Současnost Dubrovníku

Roku 1979 bylo město Dubrovník zapsáno na seznam UNESCO. Dle informací z roku 2001 mělo město asi 43 tisíc obyvatel. V historické části Dubrovníku žije trvale jen asi 5 tisíc obyvatel. Dubrovník je v podstatě velká pěší zóna neboť třemi vstupními branami nesmí projet žádné soukromé auto.

Nejstarší část Dubrovníku je uzavřená do hradeb, které patří k největším památkám města. Nejstarší části opevnění pochází až z 8. století a právě procházku po hradbách byste si neměli nechat ujít.

Hradby jsou široké 6 a vysoké až 32 metrů. Jsou dlouhé cca 2 km a je z nich nádherný výhled na celé staré město a kamenné domky, které jsou přímo u hradebních zdí. Dubrovník je někdy nazýván jako „perla Dalmácie“ a většinu je obyvatel tvoří Chorvaté.

Dubrovník - satelitní snímek

Dubrovník – satelitní snímek

Nejdůležitější kulturní akcí jsou Dubrovnické letní hry, které se konají pravidelně již od roku 1950 vždy od 10. července do 25. srpna. Festivalu divadelních a hudebních představení se účastní kolem 2 tisíc světově proslulých umělců.

Akce probíhají v uvedeném termínu po celém městě, v kostelech, klášterech v sálech paláců. Můžete se podívat na představení divadelní, operní, taneční nebo literární.  Pokud se v daném termínu do Dubrovníku dostanete určitě doporučujeme něco vyzkoušet.

Na zajímavosti Dubrovníku, včetně možnosti virtuální procházky se můžete těšit v dalším článku Dubrovník: virtuální procházka městem, který najdete tady.

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.