Zajímavosti Istanbulu

Z nepřeberného množství památek, které v tomto historickém městě můžete najít se podíváme na tyto vybrané: Katedrála Hagia Sophia – největší stavba ve své době.

Dále se podíváme do Sulejmanovi mešity, která patří k jedněm z největších v Istanbulu. Poté zamíříme ke Konstantinopolským hradbám, které jsou zde již od východořímské říše a budeme pokračovat do Velkého mozaikového muzea.

Prohlídku zakončíme na slavném Velkém bazaru, kde si můžete kromě zlata nakoupit také různé starožitnosti na památku.

Katedrála Hagia Sophia

Katedrálu najdete na adrese: Ayasofya Meydanı, Sultanahmet Fatih v Istanbulu. V překladu chrám Boží Moudrosti je původně byzantský chrám dokončený v roce 537. Zadání přišlo od byzantského císaře Justiniána, který pro ni zvolil místo, kde dříve stáli dva chrámy Boží Moudrosti z let 335 a 415.

Realizaci této monumentální stavby si vzali na starosti Isidor Milétský a Anthémios z Trallu. Na výzdobě katedrály se pracovalo dalších 100. let po jejím vysvěcení v roce 537. Katedrála byla až do dobití osmanskou říší sídlem konstantinopolského patriarchy a také se zde korunovali noví císaři. Ve své době se jednalo o největší stavbu svého druhu, která byla překonána až katedrálou v Seville.

Po převzetí Istanbulu Osmanskou říší byla katedrála Hagia Sofia předělána na mešitu, křesťanské mozaiky byly zakryty. Chrám se stal vzorem pro stavbu dalších mešit po celém městě a následně také po celé říši. Roku 1934 byla katedrála na příkaz tehdejšího prezidenta upravena na muzeum. Od roku 1993 zde také začali probíhat na základě zjištění inspekce UNESCO rozsáhlé rekonstrukce.

Chrám Hagia Sophia

Chrám Hagia Sophia

Katedrála znamenala významný pokrok v architektuře díky své centrální stavbě a hlavně obrovské kopuli. Původní stavba měla půdorys čtverce s rozměry 80 x 71 metrů, která se časem dále rozšiřovala dalšími přístavky. Do chrámu se vstupovalo atriem se sloupy a trojí bránou do vnějšího nartexu. Dále se pokračovalo pěti vchody do dvoupatrového vnitřního nartexu s rozměry 9 x 60 metrů.

Slavná centrální kopule má průměr 32 metrů a klene se do výšky 55,6 metrů. Po jejím obvodu je 40 úzkých oken a vše je neseno čtyřmi kamennými pilíři. Vlevo a vpravo od hlavních pilířů klenby jsou menší prostory bočních lodí. Kopule pokrývá olověný plech o síle 6 mm, který je přitlučen k dřevěným latím.

Největší efekt působí nepřítomnost sloupů jak tomu většinou bývá, neboť hlavní pilíře, které drží kopuli jsou zakomponovány ke stěnám. Při stavbě kopule se postupovalo stylem pokus omyl neboť o podobné provedení se do té doby ještě nikdo nepokusil. Stěny katedrály jsou obloženy mramorovými deskami s barevnými mozaikami andělů a světců na zlatém pozadí. Podlaha je také mozaiková.

Více informací k otevírací době a vstupnému najdete na stránce: http://ayasofyamuzesi.gov.tr/

Virtuálně můžete do chrámu Hagia Sophia nahlédnout zde: chrám interiér

Sulejmanova mešita

Mešitu najdete v současnosti na adrese: Süleymaniye Mh., 34116 Fatih/İstanbul, byla vybudována za vlády Sülejmana Překrásného v období Osmanské říše.

Se stavbou se začalo v roce 1550 a již za 7 let byla hotová. Jedná se o jednu z největších mešit v Istanbulu, jehož čtyři minarety s 10 balkony symbolizují, že Sülejman Překrásný byl desátým sultánem a čtvrtým padišáhem od dobytí města.

K mešitě patří také další stavby – medresa, zbrojnice, nemocnice, lázně a obchody. V roce 1660 byla mešita poškozena požárem a následně obnovena sultánem Mehmedem IV. Další poškození způsobilo zemětřesení v roce 1766, kdy se zřítila část kopule. Následně opět proběhly opravy.

Sulejmanova mešita

Sulejmanova mešita

Během 1. světové války bylo nádvoří mešity používáno jako skladiště zbraní, což opět způsobilo požár.  Z hlediska exteriéru mešita má stejně jako ostatní budované v té době monumentální nádvoří s mramorovým sloupořadím.

Ve čtyřech rozích nádvoří jsou čtyři minarety. Hlavní dóm má průměr 27,5 metru a je vysoký 53 metrů. Interiér je tvořen jediným čtvercovým prostorem , hlavní kopule je doplněna polokopulemi. Vnitřní výzdoba je velmi jemná s použitím bílého mramoru, slonoviny a perleti.

V zahradě za hlavní mešitou jsou dvě mauzolea, kde odpočívá sultán Sulejman I. s jeho manželkou a několik dalších členů rodiny. U zdi mešity na severní straně je také hrobka architekta – Sinana.

Více informací k otevíra době mešity získáte zde: http://www.istanbultrails.com/

Virtuálně se můžete po mešitě podívat zde: Interiér

Zvenku se virtuálně můžete porozhlédnout zde: Exteriér 

Konstantinopolské hradby

První opevnění původní řecké osady Byzantion bylo zřízeno již v 7. stol. př. n.l. kdy mělo ochraňovat akropolis, která zde vznikla. Hradby ukázaly svou užitečnost při obléhání města císařem Septimem Severou v rámci občanské války. Město dokázalo odolávat po dlouhé tři roky.

Po dobití nechal císař jeho silné hradby zničit, nicméně město zůstalo a později vznikly hradby nové. Po osídlení města císařem Konstantinem I. nechal císař hradby dále rozšířit. Nové hradby jsou tvořeny jednoduchou zdí s věžemi v pravidelných vzdálenostech od sebe. S budováním se začalo roku 324 , dnes známe pouze přibližnou polohu těchto hradeb – oblast Plateiské brány, která byla u mořských hradeb Zlatého rohu až k bráně svatého Aemiliana.

Císařem vybudované hradby přežily byzantské období i když jejich funkci převzali později postavené Theodosiánské hradby. Tzv. Attalova brána byla postavena z širokých mramorových bloků s krytou kolonádou. Ta byla z počátku zdobena sochami, včetně sochy císaře Konstantina.

Hradby Konstantinopole

Hradby Konstantinopole

Roku 408 za císaře Theodosia II. se začalo se stavbou nových hradeb cca 1,5 km na západ od starších hradeb v délce 5630 metrů, později známé jako Theodosiánské hradby.

Po silném zemětřesení v roce 447 byla velká část zdí zničena. Císař tedy nařídíl urychlenou obnovu, kterou se podařilo provést během 60 dní spolu s novou vnější zdí a širokým příkopem před hradbami.

Zdi byly budovány ve dvou liniích a byly odděleny vodním příkopem. Vnitřní hradba má šířku 5 metrů a výšku 12 metrů. Obložena vápencovými bloky s vnitřní částí z malty. Vše bylo proloženo několika pásy cihel o síle 40 cm, které dále zvyšovali soudržnost stavby.

Zeď je prokládána věžemi s výškou až 20 metrů, kterou jsou cca 55 metrů od sebe. Do věže se dalo dostat po rampách z vnitřní strany opevnění. Vnější zeď byla od vnitřní vzdálena cca 15–20 metrů s tloušťkou 2 metry a ochozem s cimbuřím. Stejně jako vnitřní zeď i vnější byla posílena věžemi. Celé opevnění doplňoval vodní příkop, který byl cca 15 metrů před vnější zdí s šířkou 20 metrů a hloubkou 10 metrů. U vnitřní strany příkopu byla umístěna menší zeď, která tvořila první obrannou linii.

Hradbu tvořilo také 8 hlavních bran a menší branky. K hlavní bráně se bylo možné dostat přes most, který se klenul nad vodním příkopem. Názvy těchto hlavních bran se v průběhu času měnili takže nyní můžeme představit: Zlatá brána, Druhá vojenská brána, Brána Jara, Třetí vojenská brána, Rhegionská brána, Brána svatého Romana, Topkapi, Pátá vojenská brána, Charisiova brána a další.

Silné hradby a systém opevnění dobře sloužily také s příchodem děl a ostřelování. Pomohly městu v obléhání Osmanskou říší v roce 1453, kterým se stále nedařilo město dobít. Až při vzniklém zmatku po smrti velitele obránců Konstantinopole bylo město dobyto a stalo se hlavním centrem Osmanské říše.

Na severozápadě města se můžete také setkat s tzv. Blachernaeskými hradbami, které byly postavena na ochranu kostela Panagia Vlacherniotissa, který ležel mimo Theodosiánské hradby. Tyto hradby byly z jednoduchých zdí s výškou 1215 metrů, slabší než hlavní hradby. Nemají vodní příkop a obranné věže jsou blíž u sebe. Opevnění města se stále vylepšovalo a rozšiřovalo. Patří k nim také další – mořské hradby, hradby u marmarského moře, opevnění u zátoky Zlatý roh či hradby Galaty.

Více informací o hradbách získáte na stránkách: http://cs.wikipedia.org/

Pokud se chcete podívat jak to před hradbami vypadalo při obléhání můžete zkusit tuto aplikaci: Panorama 1453 . V rámci ní je nutné stáhnout si jeden spustitelný soubor, kde se následně můžete rozhlížet po scéně.

Velké mozaikové muzeum

Muzeum najdete na adrese: Hacımimi Mh., Lüleciler Arastası Sk v Istanbulu.  Najdete zde mozaiky z byzantského období až po období řeckých paláců v Konstantinopoli. Jedná se např. o mozaiky , které zdobili podlahu v soudní budově z doby císaře Justiniána I., které byly nalezeny během rozsáhlých archeologických výkopech v letech 1935 a 1951.

Vykopávky odkyrly také velké nádvoří s plochou 1852 m2, které bylo zdobeno také mozaikami. Toto nádvoří patřilo k Velkému paláci – vykopávky stále probíhají. Na mozaikách, které muzeum vystavuje najdete výjevy jak z obyčejného života tak samozřejmě mýtické či hrdinské motivy. Vše na jednom místě, přehledně dle období.

Velké mozaikové museum

Velké mozaikové museum

Více informací o otevírací době a vstupném najdete na stránce: http://www.muze.gov.tr/mosaic

Na ukázku jak vypadal Velký palác s mozaikami ve své době se můžete podívat zde: Velký palác

Virtuálně se můžete na budovu muzea podívat zde: Street View

Velký bazar

Velký bazar najdete uvnitř městských zdí ve čtvrti Fatih nedaleko Istanbulské univerzity, nelze jej přehlédnout.  Bazar byl založen již v roce 1453 sultánem Mehmedem II. zvaným Dobyvatel.  Pro vstup je možné využít 18 bran, kterými se dostanete na do krytého bazaru s víc jak 4000 malými stánky se vším možným.  I když jsou uličky tohoto trhu označeny, dávejte si pozor aby jste nezabloudili.

Ačkoli dříve byl velký bazar členěn do označených sekcí dle druhu zboží, dnes to již většina obchodníků nedodržuje, takže se nedá spoléhat ani na nějakou mapku. Vstupní bránu do nejstarší části bazaru İç Bedesten, kde najdete zlatnictví poznáte podle orla, který byl symbolem byzantských císařů.  Co se týče klenotnictví nejvíc je možné jich najít na ulici Kalpakçılar Başı Caddesi, kde vám případě taky zhotový šperk dle návrhu.

Velký bazar

Velký bazar

Mezi další sortiment, který zde můžete najít jsou vázané a tkané koberce z Turecka a Střední Asie a také starožitnosti. Nejznámější obchod s textíliemi je např. Muhlis Günbattı. Kromě nákupních míst na velkém bazaru najdete také restaurace, banky, nebo mešitu.

Velký bazar má unikátní atmosféru ke které patří také místní smlouvání o cenu, které u nás neznáme. Zároveň je vidět jeho historický charakter neboť prochází krytými galeriemi, které pocházejí z dřívějších století. Na pořádek na bazaru dohlíží pořádková policie takže se není třeba bát i v případě, že někde zabloudíte. V každém případě, pokud budete v Istanbulu stojí tohle místo za podívání.

Více informací v AJ o Velkém bazaru najdete zde: http://en.wikipedia.org/

Virtuálně se můžete uvnitř bazaru rozhlédnout např. zde: Velký bazar Istanbul

Zaujal vás exotický Istanbul? Máme pro vás speciální nabídku ubytování a zájezdů do Istanbulu!

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.